นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ชาวอิตาลี ชื่อ Laura Ceflini หรือชื่อไทย นางสาวรสา อายินดี มาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเป็นเวลา 1 ปี


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับเป็น HOST SCHOOL ให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ชาวอิตาลี ชื่อ Laura Ceflini หรือชื่อไทย นางสาวรสา อายินดี มาศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเป็นเวลา 1 ปี สำหรับครอบครัว Host Family คือ คุณดำรง คุณอนงค์ อายินดี

Tags: