กิจกรรมการเข้าแถวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


รูปภาพของ niphaporn

ประเภทข่าว: 

 

กิจกรรมการเข้าแถวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นการฝึกภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนและคุณครู ให้เป็นผู้นำการทำกิจกรรมการเข้าแถวตอนเช้า ห้องใดรับผิดชอบกิจกรรมในวันนั้นๆ คุณครูที่ปรึกษาของห้องต้องเป็นผู้ให้ความรู้กับนักเรียนหน้าแถวของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งทำให้นักเรียนและคุณครูตื่นตัวสนใจในกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

 

 

Tags: