พิธีเปิดศูนย์ฝึก รด.โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

รองผู้บังคับการทหารบกจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ณ สนามฝึกภายในโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวรายงาน ให้การต้อนรับ และคุณสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้บังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมในพิธี 

Tags: