คุณแม่ตัวอย่างของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


รูปภาพของ ronwarit

ประเภทข่าว: 

คุณแม่ของนางสาวจอมจันทร์ งามสมบัติ คุณแม่ตัวอย่างของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2556 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  รับมอบเกียรติบัตรคุณแม่ตัวอย่างจากท่าน  ผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์  ภาระธัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

Tags: