กิจกรรมวันแม่


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันแม่ โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่น และพิธีถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ สนามหน้าโรงเรียนอยุะยาวิทยาลัย โดยมีผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา เป็นประธาน 

Tags: