การประชุมนักเรียนและผู้ปกครอง กยศ.


รูปภาพของ jittima

ประเภทข่าว: 

การประชุมทำสัญญานักเรียนและผู้ปกครอง กยศ. ประจำปีการศึกษา 2556
 
           นายมานิต  แถบทอง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  เป็นประธานกล่าวต้อนรับในการประชุมทำสัญญาผู้ปกครองนักเรียน
และนักเรียนที่ได้รับพิจารณาให้กู้ยืม "กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" รายใหม่  ประจำปีการศึกษา 2556  ในวันศุกร์ที่  16 สิงหาคม 2556
เวลา  09.00 น.  ณ ห้องแนะแนว 2 
           โดยครูสิรวัศยา สาริกานนท์ และ ครูจิตติมา  บุญเกื้อ  ได้ประชุม ชี้แจงรายละเอียด การปฏิบัติตนของนักเรียนและผู้ปกครอง และขั้นตอนในการดำเนินการต่าง ๆ ของ กยศ.
และดำเนินการให้ผู้ปกครองและนักเรียนลงชื่อสัญญากู้ยืมเงินตามระเบียบของกองทุน ฯ

Tags: