รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศโครงการมัคคุเทศก์น้อย ( Young Guide )


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

โครงการมัคคุเทศก์น้อย  ( Young Guide ) จัดโดยวัดเสนาสนาราม เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนและวัดเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 3 ทีม โดยมีคุณครูอรอนงค์ อภิรัตน์พันธุ์ เป็นผู้ฝึกซ้อม โดยมีนางสาวอรอนงค์  อภิรัตน์พันธุ์ เป็นผู้ดูแลนักเรียน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ผลการแข่งขันดังนี้  รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5000 บาท พร้อมโล่ให้โรงเรียน 1. นางสาวเพ็ญพิชชา ศรีจันทร์  ม.6/3  2. นางสาวธัญมัย บำรุงผล ม.6/3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 4000 บาท พร้อมโล่ให้โรงเรียน 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  สังข์เงิน ม.6/2  2. นางสาวชญาลักษณ์  ตรีพิศ  ม.6/3

Tags: