ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาเคมี 2. กำหนดการเข้าค่ายฝึกอบรม ค่ายที่1ปีการศึกษา 2556ระหว่างวันที่ 9-24 ตุลาคม 2556


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สาขาวิชาเคมี

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: 

Tags: