งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

นายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ให้เกัยรติร่วมงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการของข้าราชการครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จำนวน 7 ท่าน นักการภารโรงจำนวน 1 ท่าน และลาออกจากราชการ 1 ท่าน โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

Tags: