เลขาธิการ กพฐ. นายอภิชาติ จีระวุฒิ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่นางสาวภูษณิศา สำเภาเงิน นักเรียนชั้น ม.4/4


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

เลขาธิการ กพฐ. นายอภิชาติ จีระวุฒิ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่นางสาวภูษณิศา สำเภาเงิน นักเรียนชั้น ม.4/4 โดยหัวหน้าระดับชั้น ม.4 เสนอรายชื่อให้เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 20,000  บาท โดยการประสานงานของอาจารย์สวง  สุขเกษา  ในนามของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยขอกราบขอบพระคุณท่านอภิชาติ จีระวุฒิ  มา ณ ที่นี้

Tags: