ลูกเสือ เนตรนารี และคณะกรรมการนักเรียน ร่วมบำเพ็ญประโยชน ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอบางบาล


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

ลูกเสือ เนตรนารี และคณะกรรมการนักเรียน ร่วมบำเพ็ญประโยชน ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผูประสพภัยจากน้ำท่วมของกระทรวงศึกษาธิการ วัดไผ่ล้อม  อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  8-14 ตุลาคม 2556

Tags: