แจ้งปิดปรับปรุงระบบดูผลการเรียนออนไลน์


รูปภาพของ kittipat

ประเภทข่าว: 

ระบบดูผลการเรียนออนไลน์จะปิดให้บริการเพื่ออัพเดตข้อมูล
12.00-12.15 น. วันที่ 14/10/2556 เพื่ออัพเดตข้อมูลครับ