ขอเชิญร่วมทำบัญตักบาตร


รูปภาพของ ronwarit

ประเภทข่าว: 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 07.30 น. ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรข่าวสารอาหารแห้งพระสงฆจำนวน 5 รูป และขอเชิญนักเรียน ม.4 ทุกคนเข้าร่วมพิธี "แสดงตนเป็นพุทธมามกะ" ณ ลานธรรมะ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เตรียม ข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมทำบุญตักบาตรด้วยทุกคนนะครับ

Tags: