การจัดแข่งขันกองเชียร์ของม.1


รูปภาพของ niphaporn

ประเภทข่าว: 

ภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดชุมนุมเชียร์ให้กับนักเรียนทั้งระดับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความรักสถาบันให้เกิดขึ้นกับนักเรียนด้วยการฝึกให้นักเรียนร้องเพลงของสถาบันเช่น เพลงชาติเสือ เพลงธงฯลฯ ตลอดภาคเรียนและเพื่อสร้างความประทับใจและสนุกสนานก่อนปิดภาคเรียนได้จัดแข่งขันประกวดกองเชียร์
โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่สีแสดและสีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1 สีฟ้า และรองชนะเลิศอันดับ 2 สีม่วง รางวัลชมเชย สีเหลือง และสีชมพู"