รับสมัครประธานนักเรียน


รูปภาพของ ronwarit

ประเภทข่าว: 

ประกาศ รับสมัครประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557 เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 ธันวาคม 2556 ขอรายละเอียดและสมัครได้ที่หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

Tags: