ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รูปภาพของ niphaporn

ประเภทข่าว: 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   สามารถทำเหรียญรางวัลมากมาย และได้เป็นตัวแทนเพื่อไปแข่งในระดับภาคต่อไป

Tags: