รับสมัครแม่บ้าน อาคารอเนกประสงค์ 1 อัตรา เงินเดือน 6300 บาท


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุะยาวิทยาลับ รับสมัครแม่บ้านประจำอาคารอเนกประสงค์ 1 อัตรา  ไม่จำกัดวุฒิ และอายุ สมัครได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป รอง ฯ มานิต แถบทอง 089-6678542

Tags: