ความเจริญรุ่งเรืองทา­งศิลปะวัฒนธรรมและความมั่งคั่งไว้ให้แก่ผื­นแผ่นดินไทย


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

สวัสดีชาวโลก วันนี้เรามาเที่ยวชมความอัจฉริยภาพและความ­สามารถอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษแห่งราชอาณา­จักร ผู้อุทิศตนสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองทา­งศิลปะวัฒนธรรมและความมั่งคั่งไว้ให้แก่ผื­นแผ่นดินไทย กันที่นี้

Tags: