จิตอาสา 5/11


รูปภาพของ ronwarit

ประเภทข่าว: 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ในคาบเรียนวิชาสังคมศึกษา นักเรียนขออาสาช่วยพัฒนาพื้นที่เพื่อให้สะอาดน่าดูน่ามองบริเวณ หน้าอาคาร 19

Tags: