ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 http://grade2.ayw.ac.th/semester57/


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

http://grade2.ayw.ac.th/semester57
กรอกหมายเลขประจำตัว คือ กรอกเลขประจำตัวนักเรียน
รหัสผ่าน คือวันเดือนปี เกิด ของนักเรียน  พิมพ์ตามรูปแบบดังนี้  02/11/2540
 
 
 

Tags: