ผลการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงโหรี" ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗ ประเภทการบรรเลงรับรอง วงมโหรี รอบแรก ถ้วย ก และ ถ้วย ข


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

ผลการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงโหรี" ครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๗ ประเภทการบรรเลงรับรอง วงมโหรี รอบแรก ถ้วย ก และ ถ้วย ข ดังนี้
 

Tags: