ผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญารับมอบหลอดไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิดแห่งประเทศไทย


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

ผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญารับมอบหลอดไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พศ.2557

Tags: