โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยรองสมยศ พสกบุตรได้รับหมายให้ไปลงนามความร่วมมือกับมหาวิทลัยแห่งประเทศจีน


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยรองสมยศ พสกบุตรได้รับหมายให้ไปลงนามความร่วมมือกับมหาวิทลัยแห่งประเทศจีน

Tags: