คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยท่านผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา ส่งโรงเรียนเพื่อรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2557 โดยคณะกรรมการได้มาประเมินในวันที่ 15 มกราคม 2558

Tags: