นักเรียน ม.1 เข้าค่ายลูกเสือ


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เข้าค่ายพักแรก ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม พศ.2558

Tags: