นักเรียน ม.2 เข้าค่ายลูกเสือ


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายหัตถวุฒิ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 15-17  มกราคม พศ.2558

Tags: