วันที่ 27 มกราคม 2558 ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

วันที่ 27 มกราคม 2558 ของทุกปี วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โดยมีผู้ก่อตั้ง คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าวและเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดและอาสายุวกาชาดมีความรักความสามัคคีอีกทั้งเป็นการเผยแพร่กิจกรรมยุวกาชาดไทย จังหวัดพนะนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาดขึ้นเนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

Tags: