มอบเกียรติบัตรลูกเสือโดยมีรองสมศักดิ์ งามสมเกล้าและรองสมยศ พสกบุตร เป็นผู้มอบเกียรติบัตร


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ลูกเสือ โดยมีรองสมศักดิ์ งามสมเกล้าและรองสมยศ พสกบุตร เป็นผู้มอบเกียรติบัตร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

Tags: