นิทรรศการ อยุธยาวิทยาลัยวิชาการสู่มาตรฐานสากลและงานเปิดรั้วโรงเรียน ปี 2557


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

นิทรรศการ อยุธยาวิทยาลัยวิชาการสู่มาตรฐานสากลและงานเปิดรั้วโรงเรียน ปี 2557 "ART SHOW" วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นประธาน

Tags: