ผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

ผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี แก่คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

Tags: