วันคืนสู่เหย้าชาวอยุธยาวิทยาลัย "วันอยุธยาวิทยาลัย" 110 ปี


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

 วันคืนสู่เหย้าชาวอยุธยาวิทยาลัย "วันอยุธยาวิทยาลัย" 110 ปี ทุกวันเสาร์แรกของเดือนมีนาคม โดยมีศิษย์เก่ารุ่น 110 ปี เป็นเจ้าภาพในการจัดงานร่วมกับสมาคม โดยมีนายประดิษฐ์ จิตจำนงค์ รองอธิปบดีผู้พิพากษา ภาค 7 เป็นประธาน  

Tags: