รองผู้อำนวยการ มานิต แถบทอง และคณะครูอาจารย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วางพานพุ่มถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

รองผู้อำนวยการ มานิต แถบทอง และคณะครูอาจารย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วางพานพุ่มถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 

Tags: