วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ เป็นประธานในพิธี

Tags: