การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

คณะกรรมการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล มาประเมินโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วันที่ 4 สิงหาคม 2558 โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมนักเรียนเก่าฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงาน

Tags: