นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะครู นักเรียน ร่วมกันทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันแม่ และถวายราชสดุดีแด่พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะครู นักเรียน ร่วมกันทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันแม่ และถวายราชสดุดีแด่พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

Tags: