ประกาศผลปลายภาคเรียนที่ 1/2558 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ ้ http://sgs.bopp-obec.info/ 2. เลือกเมนูด้านซ้าย ดูผลการเรียน(สำหรับนักเรียน) 3. ใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสนักเรียน 5 หลัก


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

วิธีการใช้งานระบบดูผลการเรียน

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ ้ http://sgs.bopp-obec.info/

2. เลือกเมนูด้านซ้าย ดูผลการเรียน(สำหรับนักเรียน)

3. ใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสนักเรียน 5 หลัก

 

Tags: