นายมานิต แถบทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และคณะกรรมการนักเรียน วางพวงมาลาวันกตัญญู ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 20 ตุลาคม 2558


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

นายมานิต  แถบทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และคณะกรรมการนักเรียน วางพวงมาลาวันกตัญญู ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 20  ตุลาคม 2558

Tags: