กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี "วันพ่อแห่งชาติ" ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

Tags: