ต้อนรับ รองผู้อำนวยการสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ รองผู้อำนวยการคนใหม่


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

ต้อนรับ รองผู้อำนวยการสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ รองผู้อำนวยการคนใหม่ สมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ ย้ายมาจากโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ภาพ : ธนากร