โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม "Bike For Dad" ปั่นเพื่อพ่อ 11 ธันวาคม 2558 โดยมีท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูบุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม "Bike For Dad" ปั่นเพื่อพ่อ 11 ธันวาคม 2558 โดยมีท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูบุคลากร และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

Tags: