งานคอมพิวเตอร์ ได้ ส่งนักเรียนห้อง 6/16 เข้าอบรม โปรแกรม MAYA


รูปภาพของ niphaporn

ประเภทข่าว: 

อบรม โปรแกรม MAYA คณะครูงานคอมพิวเตอร์นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/16 (แผนการเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ) เข้าอบรม การสร้างงาน 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม MAYA ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

Tags: