ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4


รูปภาพของ niphaporn

ประเภทข่าว: 

หมายเหตุ :  ให้นักเรียนที่มีรายชื่อมาพร้อมกัน ณ โรงอาหาร 2     เวลา  08.00 น. 
 

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: 

Tags: