ปฐมนิเทศนักเรียน


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา เป็นประธานในพิธี

Tags: