ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 โดยมีการถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลฯ เพื่อแสดงตนเป็นลูกอยุธยาวิทยาลัย

Tags: