นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา เป็นประธานจัดกิจกรรม senior guide in thai costume เพื่อฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านการละเล่นไทยและเครื่องแต่งกายแบบไทย โดยมี นางวิมล ขันธมาศ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

เมื่อวันที่ 3 กย 59 ผู้อำนวยการ รร.อยุธยาวิทยาลัย นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา เป็นประธานจัดกิจกรรม senior guide in thai costume เพื่อฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านการละเล่นไทยและเครื่องแต่งกายแบบไทย โดยมี นางวิมล ขันธมาศ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยในระหว่างการจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก และการดำเนินกิจกรรมสำเร็จไปด้วยดี

Tags: