ประกาศรับสมัครการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559


รูปภาพของ kittipat

ประเภทข่าว: 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้จัดทำการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ประจำปีการศึกษา  2559  โดยกำหนดระเบียบการทดสอบและใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: