นายมานิต แถบทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในการถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ กับระดับชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 1


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

นายมานิต แถบทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในการถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ กับระดับชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 1 (ภาพโดย : นายปลื้ม)

Tags: