นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะครู อาจารย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่วัดพนัญเชิง


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะครู อาจารย์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศที่วัดพนัญเชิง

Tags: