กำหนดการประชุมผู้ปกครอง Classroom - Meeting ภาคเรียนที่ 2/2559


รูปภาพของ pairat

ประเภทข่าว: 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 หรือ Classroom - meeting เพื่อรายงานผลการเรียน ความประพฤติ และศักยภาพของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกัน ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 (ม.2 และ ม.5) 08.30-12.00 น. (ม.2)  12.30-16.00 น. (ม.5)
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 (ม.3 และ ม.6) 08.30-12.00 น. (ม.3)  12.30-16.00 น. (ม.6)

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: 

AttachmentSize
classroom meeting.pdf696.59 KB

Tags: