เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมแข่งขัน Spelling Bee for X'mas ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบคัดเลือกและชิงชนะเลิศในกิจกรรมวันคริสต์มาส


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมแข่งขัน Spelling Bee for X'mas ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบคัดเลือกและชิงชนะเลิศในกิจกรรมวันคริสต์มาส  ผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จตามเป้าหมาย นักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/16 จำนวน 32 คน พึงพอใจต่อการแข่งขันในกิจกรรมนี้ อีกทั้งได้รับประโยชน์ด้านการเรียนรู้คำศัพท์และเกิดความสนุกสนาน สมควรจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไป

Tags: